Công đoàn Dầu khí Việt Nam với các hoạt động hướng về cơ sở

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017), kỷ niệm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 – 3/9/2017); Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa thiết thực

Xem tiếp...

1 2 3 10