Các giải pháp đã được CĐ DKVN khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo Công văn số 150/CĐDK-CSPL ngày 3/4/2020 về việc tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng chống dịch Covid-19, CĐ DKVN yêu cầu các công đoàn trực thuộc đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền nhằm phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đột suất, có sáng kiến mang lại hiệu quả cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, có tính ứng dụng rộng rãi.

CĐ DKVN đã có quyết định khen thưởng 05 giải pháp thuộc Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và 02 giải pháp thuộc Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) với tính sáng tạo cao, có thể triển khai, ứng dụng rộng rãi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Danh sách chi tiết các giải pháp đã được khen thưởng thuộc Công đoàn PVFCCo và Công đoàn PV OIL:  http://congdoandaukhi.vn/wp-content/uploads/2020/04/200416-Tổng-hợp-các-giải-pháp-đã-được-KT-1.docx

Những tin khác cùng chuyên mục:

VNPOLY tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại VNPOLY Công đoàn PVOIL: Những hành động thiết thực Chủ tịch CĐ DKVN thăm hỏi NLĐ khó khăn Công đoàn Dầu khí Việt Nam chăm lo cho người lao động