Ngày thi đầu tiên Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn” năm 2018

Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam. Để NLĐ, công đoàn viên hiểu thêm về tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển.

Cuộc thi bắt đầu từ 09h00 tới 24h00 hàng ngày, Căn cứ theo địa chỉ email, mỗi cán bộ, CNLĐ chỉ được tham gia trả lời 1 lần trong ngày.

Các bước tiến hành thi.

– Bước 1: Vào website Công đoàn Dầu khí (www.congdoandaukhi.vn)

– Bước 2: Click vào link Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn” năm 2018 để vào được phần mềm thi.

– Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản email cá nhân của Tập đoàn/đơn vị.

– Bước 4: Sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Bắt đầu thi” trên menu.

– Bước 5: Cán bộ đọc câu hỏi và trả lời nhanh bằng cách chọn một đáp án.

– Bước 6: Khi trả lời xong 5 câu hỏi, cán bộ nhấp vào “Gửi trả lời” để gửi câu trả lời về cho BTC.

CĐ DKVN đề  nghị  các công đoàn trực thuộc phối hợp, hưởng ứng và động viên, khích lệ NLĐ, công đoàn viên tích cực tham gia để cuộc thi thành công tốt đẹp. Bộ câu hỏi dành cho các đơn vị  tại đây

Ban Tuyên giáo – Nữ công

Những tin khác cùng chuyên mục:

PV GAS tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ trong tháng 10/2018 PV GAS tổ chức Giải cầu lông mở rộng 2018 Công đoàn ngành công nghiệp hóa chất, khoáng sản và dầu mỏ Cộng hòa Belarus thăm Công đoàn PV Drilling Công đoàn Vietsovpetro tổ chức giải bóng chuyền năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH