Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác Phụ nữ thời kỳ hiện đại hóa đất nước

 Số/ ký hiệu 1680/BC-DKVN
 Tên văn bảnT Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác Phụ nữ thời kỳ hiện đại hóa đất nước
 Ngày ban hành 18/08/2017
 Cơ quan ban hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản Văn bản khác
 Người ký Phó TGĐ Lê Minh Hồng
 Trích yếu Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác Phụ nữ thời kỳ hiện đại hóa đất nước
 Từ khóa
 File download Download