Báo cáo đánh giá chất lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT

 Số/ ký hiệu  429/BC-CĐDK
 Tên văn bảnT Báo cáo đánh giá chất lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT
 Ngày ban hành 28/7/2017
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản  Văn bản khác
 Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha
 Trích yếu Báo cáo đánh giá chất lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT
 Từ khóa
 File download Download