DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Vũ Thanh Hường Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Bùi Quốc Sơn Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
Hồ Trọng Thoán Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
Khuất Thị Lê Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Tống Xuân Phong Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V