BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác

 

1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN
2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam
5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
6 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN
7 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
8 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
9 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
10 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)
11 Nguyễn Trần Toàn Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn PTSC
12 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA V CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN