BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác

 

1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN
2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam
5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
6 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN
7 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
8 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
9 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
10 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)
11 Nguyễn Trần Toàn Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn PTSC
12 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam