BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V

 1. STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác

   

  1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN
  2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  6 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN
  7 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  8 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
  9 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
  10 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)
  11 Nguyễn Trần Toàn Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn PTSC
  12 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  13 Vũ Thanh Hường Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  14 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
  15 Nguyễn Quốc Thịnh Phó Ban Đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
  16 Lê Hồng Thái Trưởng Ban An toàn Sức khỏe Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  17 Nguyễn Duy Hinh Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
  18 Dương Sơn Hào Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam
  19 Tống Xuân Phong Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
  20 Bùi Thị Minh Chiên Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Việt Nam (PETROSETCO)
  21 Hồ Nghĩa Thứ Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí
  22 Phạm Khắc Dũng Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần PVI
  23 Vũ Đức Cường Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
  24 Lưu Trung Duy Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
  25 Bùi Tuấn Anh Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)
  26 Tống Việt Thống Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
  27 Lê Trọng Thủy Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC)
  28 Võ Tấn Thành Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất
  29 Phạm Hồng Quang Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Dầu khí Việt Nam (PVU)
  30 Nguyễn Văn An Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn VPI
  31 Nguyễn Văn Hùng UVBCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn PVGas
  32 Đoàn Duy Công Chủ tịch Công đoàn PVOil
  33 Đỗ Thái Hà Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Pháp luật
  34 Lương Thị Hồng Nhung Phó Trưởng Ban TG-NC Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023