BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V

 1. Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí
 2. Trần Ngọc Dũng, Phó chủ tịch Thường trực CĐ DKVN
 3. Nguyễn Mạnh Kha, Phó chủ tịch CĐ DKVN
 4. Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN
 5. Vũ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tài chính CĐ DKVN
 6. Hà Văn Tâng,Trưởng Ban Tổ chức CĐ DKVN
 7. Bùi Quốc Sơn, Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN
 8. Nguyễn Trần Toàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật DK
 9. Khuất Thị Lê, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
 10. Hồ Trọng Thoán, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
 11. Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 12. Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)
 13. Vũ Thanh Hường , Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 14. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chánh văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 15. Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Ban Đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 16. Lê Hồng Thái, Trưởng Ban An toàn Sức khỏe Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 17. Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER)
 18. Dương Sơn Hào, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
 19. Tống Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
 20. Bùi Thị Minh Chiên, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Việt Nam (PETROSETCO)
 21. Khuất Quang Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)
 22. Hồ Nghĩa Thứ, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVCOMBANK)
 23. Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần PVI
 24. Vũ Đức Cường, Phó chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 25. Lưu Trung Duy, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTRANS)
 26. Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)
 27. Tống Việt Thống, Chủ tịch Công đoàn, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 28. Lê Trọng Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn, Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC)
 29. Võ Tấn Thành, Chủ tịch Công đoàn, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)
 30. Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Công đoàn, Trường ĐH Dầu khí Việt Nam (PVU)
 31. Nguyễn Văn An, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Công đoàn Viện Dầu khí (VPI)
 32. Nguyễn Văn Hùng, UVBCHTLĐ, Chủ tịch Công đoàn PVGas;
 33. Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn PVOil
 34. Đỗ Thái Hà, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn DKVN
 35. Lương Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công Công đoàn DKVN