BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V – 2016

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác

 

Ghi chú
I.                  Uỷ viên Ban Thường vụ
       
1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN

 

 
2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực CĐ DKVN  
3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch CĐ DKVN  
4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN  
5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính CĐ DKVN  
6 Bùi Quốc Sơn Phó Trưởng Ban TCNS, Tập đoàn DKVN  
7 Khuất Thị Lê Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn  
8 Hồ Trọng Thoán Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí  
9 Nguyễn Văn Cư Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí  
10 Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch Công đoàn Việt – Nga (Vietsovpetro)  
II. Uỷ viên Ban chấp hành
11 Vũ Thanh Hường Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam  
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam  
13 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam  
14 Nguyễn Quốc Thịnh Phó Ban Đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam  
15 Lê Hồng Thái Trưởng Ban An toàn Sức khỏe Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  
16 Nguyễn Duy Hinh Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  
17 Dương Sơn Hào Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam  
18 Tống Xuân Phong Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí  
19 Bùi Thị Minh Chiên Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Việt Nam (PETROSETCO)  
20 Khuất Quang Tiến Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)  
21 Hồ Nghĩa Thứ Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí  
22 Phạm Khắc Dũng Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần PVI  
23 Vũ Đức Cường Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí  
24 Lưu Trung Duy Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí  
25 Bùi Tuấn Anh Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE)  
26 Tống Việt Thống Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)  
27 Lê Trọng Thủy Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC)  
28 Võ Tấn Thành Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất  
29 Phạm Hồng Quang Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Dầu khí Việt Nam (PVU)  
30 Nguyễn Văn An Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn VPI  
31 Nguyễn Văn Hùng UVBCH TLĐ, Chủ tịch Công đoàn PVGas  
32 Nguyễn Văn Công Chủ tịch Công đoàn PVOil  
33 Đỗ Thái Hà Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Pháp luật